Tìm kiếm văn phòng của bạn

Mua và thuê thật đơn giản

Alternate Text

Cung cấp thông tin

Cung cấp thông tin cho SAOS như nhu cầu, ngân sách, khu vực,...

Alternate Text

SAOS tiếp nhận

SAOS tiếp nhận và lọc sản phẩm, gửi cho KH những sản phẩm tốt nhất

Alternate Text

Tham quan thực tế

Chốt ngày và giờ để đi tham quan thực tế

Alternate Text

Hợp đồng

Thương lượng đàm phán, đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng

Alternate Text

Chuyển vào

SAOS hỗ trợ thủ tục pháp lý, hỗ trợ thi công nội thất

Bán nhanh nhất,
cho thuê giá tốt nhất

Gần 90% chủ nhà chốt giao dịch trong vòng 90 ngày sau khi chọn SAOS